GALLERY PRESIDENT'S PICKS

Jelena Martinović

Crni bor, ulje na platnu

Đorđe Stošić

Nautičari, akril na platnu

Petar Hranuelli

Venera, kamen

Zlatko Tkalčec

Grebeni- Dubrovnik, fotografija

Mario Rosanda

Sv.Petar u šumi, kombinirana tehnika

Stjepan Gračan

No name-2001