IZLOŽBE

PETAR HRANUELLI
SLAVKO KRUNIĆ

Izložba /Exhibition / Austellung

"Srdeline"

ZGC

ZGC – Zavičajna galerija Crnobori, 20. 8. – 4. 9. 2021.

Udruga ARSANOVA

PETAR DOLIĆ

Izložba /Exhibition / Austellung

"Staklene ribe"

ZGC

Zavičajna galerija Crnobori 02.07.-11-07.2021

svaki dan osim nedjelje od 20:30 – 22h

Udruga ARSANOVA

FULVIO JURIČIĆ

Izložba /Exhibition / Austellung

OSTANI DOMA / STAY AT HOME

ZGC

Zavičajna galerija Crnobori
22.12. 2020.

Udruga ARSANOVA